No Comments »

 

Minties eiga ir žodžių tvarka

 Eglė Petronienė
Santrauka

 

Šiame straipsnyje pateikiama vertimo analizė, atsižvelgiant į kalbų struktūrinius skirtingumus ir galimybes, kurias suteikia funkcinės sakinio perspektyvos (FSP) realizavimas. Pateikiami lietuvių grožinės literatūros tekstai ir jų angliškieji vertimai, siekiant nustatyti, kokią rolę funkcinės sakinio perspektyvos perteikime vaidina žodžių tvarka. Analizė atskleidžia nepanaudotų galimybių sritis, o antra vertus, ir priemones, kurios įgalina išreikšti funkcinę lietuviškojo sakinio perspektyvą, arba minties eigą, vertime.

Full text in English [PDF]Write a comment: