No Comments »

 

Vertimas kaip metodas mokantis anglų kalbos specialiesiems tikslams

Galina Kavaliauskienė, Ligija Kaminskienė
Santrauka

 

Susidomėjimą vertimu kaip metodu anglų kalbos mokyme ir mokymesi specialiesiems tikslams (ESP) skatina jo privalumai – aiškumas bei tikslumas. Šiame straipsnyje analizuojami studentų vertinimai, kokias užduotis atliekant jiems prisireikia gimtosios kalbos anglų kalbos užsiėmimuose. Tyrimas rodo, kad visiems besimokantiems gimtoji kalba (L1) yra paranki, tačiau tai, kiek ja remiamasi, priklauso nuo antrosios kalbos (L2) žinių. Gautų duomenų analizė atskleidžia, jog tariamai subjektyvus studentų gimtosios kalbos poreikis užsienio kalbos mokymesi yra pastovus kokybinis ir vertybinis faktorius ir gali būti tiksliai matuojamas Socialinių mokslų statistinio paketo (SPSS) pagalba.

Full text in English [PDF]Write a comment: