No Comments »

 

Mikrofonas išjungtas“. Procesų modelio taikymas rengiant vertėjus žodžiu

 Sylvia Kalina
Santrauka

 

Straipsnio pradžioje pateikiama trumpa apžvalga darbų, susijusių su žodiniu (konferencijų) vertimu. Pastebima, jog moksliniai tyrimai pasiskirsto tarp procesų analizės ir į galutinį produktą orientuotos veiklos. Pateikiamas straipsnis sutelktas ties procesais, supančiais vertimą žodžiu, o jo išdava – praktinis vertimo apdorojimo modelis prieš verčiant ir netrukus po to. Šis modelis, akcentuojantis išorinių sąlygų svarbą, o taip pat vertėjo pasirengiamąjį darbą prieš įžengiant į kabiną, pateikiamas vertėjų rengimo kontekste. Jis apima procesų modelio komponentus ir kontekstinius bei situacinius faktorius – tokiu būdu pradedantieji versti parengiami visai veiklai, susijusiai su vertimo žodžiu profesija.

Full text in English [PDF]Write a comment: