No Comments »

 

Antroponimų vertimai vaikų literatūroje XX amžiaus pradžioje ir XXI amžiuje

 Anna Fornalczyk
Santrauka

 

Vertimas apima ne tik kalbos sritį, bet ir socialinius, kultūrinius bei ekonominius faktorius. Šio straipsnio tyrimo objektas – vaikų literatūros vertimas iš anglų kalbos į lenkų kalbą dabar ir dvidešimtojo amžiaus pradžioje. Autorė analizuoja antroponimų vertimo būdus, vertindama jų slinktį originalo kalbos link kaip ženklą, jog vaikų literatūros statusas literatūros polisistemoje darosi vis reikšmingesnis, o vaikai yra atviresni kitų kultūrų poveikiui ir geriau pasirengę patirti autentiškas kitos kultūros apraiškas.

Full text in English [PDF]Write a comment: