No Comments »

 

Vokietijos ir Lietuvos šeimos teisių institutų „Elterliche Sorge“ ir „Tėvų valdžia“ kaita

 Rasa Darbutaitė
Santrauka

 

Straipsnyje aptariama Vokietijos ir Lietuvos šeimos teisės sąvokų kaita, remiantis teisės institutų elterliche Sorge ir tėvų valdžia pavyzdžiais. Pristatomi atitinkamų sąvokų vartojimo nenuoseklumai, pabrėžiant, jog išraiškos formos atspindi tam tikras už jų slypinčias nuostatas. Lyginamas Vokietijos ir Lietuvos civiliniuose kodeksuose nustatytas teisės institutų elterliche Sorge ir tėvų valdžia turinys ir jų išraiškos formų kitimo tendencijos abiejose šalyse. Atkreipiamas dėmesys, kad po daugybės Vokietijoje vykusių reformų teisės instituto pavadinimas, pakeistas iš elterliche Gewalt į elterliche Sorge, išreiškia daug palankesnį požiūrį į vaikų priežiūrą. Supažindinama

su Lietuvos šeimos teisėje anksčiau egzistavusiu teisės institutu tėvystės teisės bei jo nevienareikšmiu pavadinimu. Pateikiamos panaikinto teisės instituto tėvystės teisių atėmimas priežastys. Analizuojama, kodėl siūlomi variantai tėvų globa ir tėvų atsakomybė ir pareigos ne visiškai tiksliai atspindi šio teisės instituto esmę, bei pateikiamos galimos alternatyvos. Lyginant Vokietijos ir Lietuvos šeimos teisės institutų pavadinimų kaitą, galima teigti, jog Vokietijos šeimos teisės institutas elterliche Sorge savo išraiškos forma labiau atspindi rūpinimosi vaikais aspektą

nei Lietuvos civiliniame kodekse įtvirtinta tėvų valdžia. Straipsnyje raginama siekti, kad Lietuvoje galiojantys teisės institutai tiek turinio atžvilgiu, tiek išraiškos forma atspindėtų teisės normose užfiksuotą vaiko gerovės ir vaiko interesų viršenybės principą.

Full text in German [PDF]Write a comment: