No Comments »

 

Ekvivalentiškumo nebuvimo problemos ir jų sprendimai anglų ir lietuvių kalbose pasitelkiant tekstynų tyrimus

 Jurgita Cvilikaitė
Santrauka

 

Šiame straipsnyje pristatomas leksinių ertmių reiškinys bei jo potipis – morfologinės ertmės. Morfologinių ertmių, kurios atsiranda dėl tam tikrų dviejų kalbų derivacijos potencialų skirtumų (šiame straipsnyje – neigiamos reikšmės perteikimas priešdėlių pagalba anglų ir lietuvių kalbose), analizė parodė, kaip tokia morfologinio pobūdžio sąvokų leksikalizacijos stoka įtakoja vertimą, t. y. domėtasi, kaip morfologinės ertmės perteikiamos vertimo kalboje. Straipsnyje pirmiausia aptariami vertimo atvejai dvikalbiame anglų–lietuvių kalbų žodyne. Pastebėta, kad tokiais atvejais dažniausiai vartojami vertimo metodai yra vertimas sinonimų grupe bei aprašomasis vertimas. Aptariamos su tokiu reikšmės perteikimu susijusios problemos. Žodynų vertimai palyginti su vertimais tekstuose, kurie gauti pasitelkus Lygiagretųjį anglų – lietuvių kalbų tekstyną. Tokių dviejų šaltinių vertimų palyginimas užbaigiamas diskusija apie išplėstinio vertimo vieneto sąvoką ir tekstynų medžiagos panaudojimą vertime bei šiuolaikinėje leksikografijoje.

Full text in English [PDF]Write a comment: