Kultūriniai teksto žanro „Elektroninė svečių knyga” aspektai: Gretinamasis Lietuvos ir Vokietijos teatrų svečių knygų tyrimas

Jurgita Kohrs
Santrauka

 

Straipsnyje lingvistiniu ir sociokultūriniu aspektu lyginamos Lietuvos ir Vokietijos teatrų svečių kny­gos internete. Tikslas atskleisti kultūrinius analizuojamo teksto žanro skirtumus, aptarti jo struktū­ros, funkcijų ir kalbos ypatumus. Tyrimo metu paaiškėjo, kad lietuviai ir vokiečiai skirtingai suvokia svečių knygos paskirtį ir ją naudoja skirtingiems tikslams, dėl to skiriasi vokiškų ir lietuviškų svečių knygų struktūra ir kalba. Vokiškuose tekstuose aiškiai dominuoja konkretaus spektaklio teigiamas arba kritiškas vertinimas, daugiau ar mažiau argumentuoti komentarai. Lietuviškos svečių knygos labiau panašios į klausimų-atsakymų forumą tarp pačių teatro lankytojų. Išsamūs, informatyvūs atsiliepimai čia sutinkami retai, vertinimas dažniausiai apsiriboja trumpais pasisakymais (10–30 žodžių).

Dideli skirtumai pastebėti kalbos lygmenyje. Vokiškiems tekstams būdinga labiau varijuojanti, diferencijuota kalba, pradedant oficialiu-dalykiniu ir baigiant šnekamosios ar jaunimo kalbos stiliumi. Čia dar egzistuoja tradicinės komunikacijos formos kaip pasisveikinimas ar atsisveikinimas ir laiko­masi rašytinės kalbos normų. Tuo tarpu lietuviškiems tekstams labiau būdingas familiarus, ekspresy­vus, emocionalus tonas, kalbos normų nepaisymas. Manoma, kad naujos internetinės komunikacijos formos lietuvių kultūroje daro daugiau poveikio rašytinės komunikacijos normoms ir tradicijoms nei Vokietijoje.

Full text in German [PDF]