No Comments »

 

Veiksmažodžio sangrąža vokiečių kalboje: Ką apima sąvoka „sangrąžinis“?

 Justina Daunorienė
Santrauka

 

Straipsnis nagrinėja problemą, kad šiuolaikinės kalbotyros darbuose, tiriančiuose sangrąžinių veiksmažodžių grupę, vartojami labai įvairūs terminai, apibrėžiantys sangrąžinių veiksmažodžių grupę, sangrąžines konstrukcijas ir jų gramatines funkcijas. Kartais tie patys terminai taikomi skir­tingoms konstrukcijoms nusakyti. Be to, pačioje sangrąžinių veiksmažodžių grupėje nėra pasiektas vieningas skirstymas į pogrupius. Straipsnyje minimi lingvistų  dažniausiai vartojami sangrąžos apibū­dinimui skirti terminai, lyginami vienas su kitu, pateikiamos terminologinės pastabos.

Full text in German [PDF]Write a comment: