No Comments »

 

Šiuolaikinės vokiečių kalbos ir viduriniosios vokiečių aukštaičių kalbos (Mittelhochdeutsch) praeities laikų semantikos gretinimas

 Aleksej Burov
Santrauka

 

Šiame straipsnyje pateikiami vokiečių kalbos praeities laikų diachroninės analizės rezultatai. Straipsnio įvadinėje dalyje apžvelgiami moksliniai darbai, kuriuose nagrinėjama vokiečių kalbos veiksmažodžio praeities laikų semantikos įvairovės problematika. Analizuojant praeities laikų semantikos ypatumus remtasi Reichenbacho formule. Taip pat šiame straipsnyje šiuolaikinės kalbos praeities laikų (Präteri­tum, Perfekt ir Plusquamperfekt) semantikos įvairovė gretinama su viduriniosios vokiečių aukštaičių kalbos (Mittelhochdeutsch) praeities laikų semantika. Tyrimo tikslas – diachroninės analizės būdu nus­tatyti praeities laikų vartojimo kitimus. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad XIII a. pradžioje visi praeities laikai buvo vartojami rašytiniuose šaltiniuose. Präteritum bei Perfekt laikų semantika susiaurėjo, o Plusquamperfekt vartojimas pasikeitė kiekybiškai.

Full text in German [PDF]Write a comment: