No Comments »

 

Metaforinė kolokacija: tarp metaforos ir frazeologizmo

Skaistė Volungevičienė
Santrauka

Kolokacijos – pastaraisiais metais daug diskusijų keliantis ir visų šalių lingvistų plačiai nagrinėja­mas leksinis vienetas, dominantis ne tik lingvistus, bet ir užsienio kalbų mokymo specialistus bei vertėjus.

Šiame straipsnyje autorė bando nustatyti kolokacijų vietą leksinių vienetų sistemoje. Išskiriama ir plačiau aptariama viena kolokacijų klasė – metaforinės kolokacijos ir svarstoma, kokiais kriteri­jais remiantis būtų galima ją apibrėžti.

Teoriniai apmąstymai leidžia teigti, kad metaforinės kolokacijos negalima visiškai tapatinti nei su metaforomis, nei su idiomomis, o reiktų suvokti kaip savarankišką leksinį vienetą.

Full text in German [PDF]Write a comment: