No Comments »

 

Brūkšnelio reikšmė sudurtinių žodžių įsitvirtinimui kalboje

 Danguolė Satkauskaitė
Santrauka

 

Viena iš vokiečių kalbos ypatybių – gausybė kartais net itin ilgų ir sudėtingų sudurtinių žodžių. Skaitymui palengvinti kartais vartojamas brūkšnelis. Daugelis lingvistų pastebi, kad jis vartojamas pernelyg dažnai ir nevienodai, be sistemos. Išnagrinėjus dažniausiai vartojamus sudurtinius žodžius su komponentais Computer ir Web vokiečių kalboje paaiškėjo, kad visgi egzistuoja tam tikri dėsniai bei tendencijos. Įrodyta, kad brūkšnelis vartojamas dažniau, jei pats sudurtinis žodis ar jo sudeda­mosios dalys nauji, neįprasti, dar neįsitvirtinę kalboje. Ir priešingai – tie sudurtiniai žodžiai, kurie kalboje gyvuoja ilgiausiai ir vartojami dažniausiai, paprastai rašomi kartu, t. y. be brūkšnelio.

Full text in German [PDF]Write a comment: