No Comments »

 

Gudrumo raiška vokiečių ir lietuvių frazeologijoje

 Virginija Masiulionytė, Diana Šileikaitė
Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami vokiečių ir lietuvių kalbų frazeologizmai, reiškiantys gudrumą. Tiriama 36 vokiečių ir 70 lietuvių frazeologizmų, užfiksuotų leksikografiniuose šaltiniuose, bei jų vartoji­mo pavyzdžiai iš tekstynų. Tyrimo uždaviniai: 1) išrinkti iš leksikografinių šaltinių frazeologizmus, reiškiančius gudrumą, suklasifikuoti ir aprašyti juos, 2) ištirti jų vartojimo dažnumą, nustatyti, kurie frazeologizmai vis dar vartojami, ir 3) nustatyti frazeologinių atitikmenų tipus. Skiriama 13 grupių. Taikomi semantinio ekvivalentiškumo kriterijai: vaizdas, motyvacija ir vartojimo dažnumas.

Full text in German [PDF]Write a comment: