No Comments »

 

Aluzyviniai frazeologizmai ir jų leksikografinis žymėjimas

 Saulius Lapinskas
Santrauka

 

Aluzyviniai frazeologizmai yra žymi stabiliųjų žodžių junginių dalis, esanti šiuo metu frazeo­logijos tyrimų dėmesio centre dėl savo frazeodidaktinės svarbos. Jie įkūnija Vakarų civilizacijos kondensuotą istoriją (Bibliją, antikos autorius, citatas iš nacionalinių literatūrų, šalityrą, papročius, tautosaką, kultūrą, mitologiją ir pan.), reikalaujančią originalių tekstų žinojimo. Aluzyviniai fraze­ologizmai iš esmės prisideda prie besimokančiojo savišvietos ar jo ugdymo civilizacijos kultūros, istorijos, mitologijos ir kitais klausimais.

Straipsnyje pateikiama frazeologizmų klasifikacija bei siūlymai, kaip galima būtų smulkiau klasifikuoti aluzyvinius frazeologizmus. Lyginami įvairūs frazeologijos žodynai, norint nustatyti aluzyvinių frazeologizmų skaičių ir tai, ar jie žymimi ar nežymimi žodynuose, ar jie paaiškinami vartotojui, ar tas paaiškinimas yra paviršutinis ar išsamus. Tuo pat metu aprašomos iškylančios leksikografinės problemos bei pateikiami pasiūlymai, kaip optimizuoti informaciją apie aluzyvinius frazeologizmus frazeologijos žodynuose.

Full text in German [PDF]Write a comment: