No Comments »

 

Ar verta kreipti dėmesį į įvadines mokslinio darbo dalis?

Laima Erika Katkuvienė
Santrauka

Šiame straipsnyje, remiantis pavyzdžiais, surinktais iš Anglų filologijos katedros studentų bakalaurinių ir magistrinių darbų, analizuojami tų darbų pavadinimai bei mokslinio darbo plano rašymo būdai. Pavadinimai nagrinėjami keliais aspektais – visų pirma, aptariama jų funkcijos, 153

tiriama jų sintaksinės ir struktūrinės ypatybės. Be to, nemaža dėmesio skiriama sąšvelnių (hedging) ir intertekstualumo naudojimui mokslinių darbų pavadinimuose, t.p. paminimi nauji efektingi būdai kurti pavadinimus. Kita straipsnio dalis skirta aptarti problemoms, kylančioms rašant mokslinio dar­bo planą. Išskiriami dviejų tipų sunkumai – susiję su darbo turiniu, kai planas yra per daug bendras ir neatspindi darbo turinio, ir sunkumai, susiję su plano forma – kai nesilaikoma tos pačios sintaksinės formos. Išvadose teigiama, jog šios dvi įvadinės mokslinio darbo dalys, nors iš pirmo žvilgsnio ir galinčios atrodyti nelabai svarbios, iš tiesų atlieka rimtą informacinę bei reklaminę funkciją, todėl siūlant akademinio rašymo kursą, joms reikėtų skirti nemaža dėmesio.

Full text in English [PDF]Write a comment: