No Comments »

 

Savitas lietuvių kalbos egzistencinių sakinių tipas– BKI konstrukcija

 Violeta Kalėdaitė
Santrauka

Straipsnyje aptariamos sintaksinės ir semantinės bendraties junginių su esaties veiksmažodžiu ypatybės. Remdamasi egzistencinių sakinių analizės principais, taikomais šio tipo sakiniams anglų kalboje nagrinėti, autorė siūlo tradicinėje lietuvių kalbotyroje neišryškintą šios konstrukcijos interpretaciją.

BKI konstrukcija susideda iš trijų privalomų elementų: bazinio veiksmažodžio būti formos, k-žodžio (kada, kam, kur, etc.) ir bendraties. Šios konstrukcijos ypatumus pabrėžė jau J.Jablonskis, kurio dėmesį patraukė netradicinė veiksnio raiška. Išnagrinėjusi konstrukcijos sintaksinės struktūros bei atskirų elementų gramatinės raiškos ypatybes, autorė apibrėžia ją kaip savitą lietuvių kalbos egzis­tencinio sakinio sintaksinį variantą.

Full text in English [PDF]Write a comment: