No Comments »

 

Didelio dažnumo anglų kalbos veiksmažodžių kolokacijos besimokančiųjų kalboje: lyginamasis lietuvių ir gimtakalbių kalbos tyrimas

 Rita Juknevičienė
Santrauka

Straipsnyje pristatomas anglų kaip užsienio kalbos besimokančiųjų lietuvių studentų kolokacinės kompetencijos tyrimas. Tyrimo medžiagą sudaro veiksmažodžio-daiktavardžio (tiesioginio pa­pildinio) sintaksinio modelio kolokacijos, išrinktos iš argumentacinių rašinių tekstyno (LICLE), kurį sudaro pažengusiųjų lygio rašiniai. Šio tekstyno tyrimo rezultatai lyginami su medžiaga, su­rinkta išanalizavus panašaus pobūdžio gimtakalbių anglų kalbos vartotojų rašinių tekstyną (LOC­NESS). Medžiagos analizė rodo, kad gimtakalbių ir negimtakalbių kolokacijų vartojimas skiriasi tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai. Gimtakalbių tekstyne rastos kolokacijos dažniau vartojamos akademinėje anglų kalboje, o lietuvių studentų rašiniuose dažniau ir taisyklingiau vartojamos sa­kytinei anglų kalbai būdingos kolokacijos. Kolokacijos vartojimo klaidos, rastos LICLE tekstyne, dažniausiai randasi dėl gimtosios kalbos įtakos.

Full text in English [PDF]Write a comment: