No Comments »

 

Žodžio Liebe lizdo indėlis į meilės konceptualizavimą vokiečių meilės lyrikoje

 Hans-Harry Droessiger
Santrauka

 

Šiame straipsnyje žodžių lizdo bendrajam žodžiui vok. Liebe, konceptualizuojant MEILĘ, skiria­mas didžiausias dėmesys. Šioje analizėje svarbiausia yra tai, kokiais būdais stipriausia iš visų taip vadinamų pozityvių emocijų buvo konceptualizuota vokiečių meilės lyrikoje ir kokia jos kalbinė išraiška kaip literatūrinio diskurso dalis. Remiantis Walterio von der Vogelweidės, svarbiausių romantizmo ir ekspresionizmo poetų bei Evos Strittmatter darbais, šiame straipsnyje aprašomas žodžio Liebe lizdas, sukuriant semantinę kognityvinę erdvę žodžiui MEILĖ kaip mūsų žinojimo kompleksinės srities erdvę. Todėl remiantis semantinių kognityvinių erdvių modeliu parodoma, kad šio žodžių lizdo kūrimas ir struktūros sudarymas yra neatskiriami nuo kitų semantinių kognityvinių procesų ir vienas kitą papildo.

Full text in German [PDF]Write a comment: