No Comments »

 

Tarp sangrąžos ir pasyvo: dviejų vokiečių kalbos sangrąžinių konstrukcijų analizė

 Justina Daunorienė
Santrauka

Straipsnyje skaitytojai supažindinami su dviem gana naujais vokiečių kalbotyroje terminais – me­diopasyvas (Mediopassiv) ir sangrąžos pasyvas (Reflexivpassiv). Šiais terminais apibūdinamos dvi sangrąžinės vokiečių kalbos konstrukcijos, kurioms pastaraisiais metais skiriama itin daug dėmesio. Mediopasyvas yra sangrąžinė konstrukcija, neturinti semantinės sangrąžos reikšmės, o savo reikšme visiškai atitinkanti veiksmo pasyvą. Sangrąžos pasyvas yra retesnė ir vokiečių kalbos gramati­kose dažniausiai net neminima konstrukcija, kuri šnekamojoje kalboje, priešingai, yra sutinkama gana dažnai. Ši konstrukcija sudaroma iš sangrąžinių veiksmažodžių, kurių semantiniai požymiai neleidžia sudaryti pasyvinių formų, ir jai būdinga veiksmo pasyvo forma. Daugelio kalbos tyrėjų nuomone, šios dvi konstrukcijos ligi šiol užima neapibrėžtą vietą tarp sangrąžos ir pasyvo.

Full text in German [PDF]

 Write a comment: