No Comments »

 

Laiko suvokimo problema viduramžių pasaulietinėje ir religinėje literatūroje

 Aleksej Burov
Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama laiko suvokimo transformacija viduramžiuose. Tiriamoji medžiaga – XI-XVI a. vokiečių religinė ir pasaulietinė literatūra. Laiko suvokimui analizuoti buvo pasirinktas laiko prieveiksmis (Temporaladverb). Straipsnyje pateikiamos linijinio ir ciklinio laiko sampratos bei su­kuriamas metodologinis pagrindas laiko suvokimui tirti.

Tyrimo metu nustatyta, kad ciklinis laiko supratimas viduramžiuose prarado dominuojančias po­zicijas. Ciklinio laiko išstūmimo procesas religinėje literatūroje vyko sparčiau nei pasaulietinėje.

Full text in German [PDF]Write a comment: