No Comments »

 

Priežastinių konektorių vartojimas tekstuose, parašytuose anglų kalbos besimokančių lietuvių

 Lina Bikelienė
Santrauka

 

Teksto jungimo priemonių svarba rašytiniame besimokančiųjų anglų kalbos diskurse plačiai tyrinėjama ir diskutuojama tema. Naujos galimybės tirti didelius empirinės medžiagos kiekius atsirado Liuvene (Belgija) pradėjus ICLE (tarptautinis besimokančių anglų kalbos tekstynas) projektą. Šiame straipsnyje pristatomo bandomojo tyrimo medžiaga paimta iš šiuo metu sudarinėjamos lietuviškos ICLE dalies (LICLE) ir gimtakalbių tekstyno (LOCNESS). Darbe siekiama apžvelgti anglakalbių ir besimokančiųjų anglų kalbos studentų priežastinių konektorių vartojimą. Kontrastyvinės analizės metodu atliktu tyrimu buvo siekta pabandyti atsakyti į klausimus:

- ar dedukcinių priežastinių ryšių atviras ženklinimas konektoriais yra vienodai paplitęs anglų – kaip svetimojoje ir gimtakalbių kalboje;

- ar konektorių vieta sakinyje ir tekste tiriamuose darbuose yra tokia pati;

- kokios yra pastebėtų skirtumų priežastys.

Full text in English [PDF]Write a comment: