No Comments »

 

Sakinys– tekstas– diskursas. Pamąstymai apie teksto lingvistikos statusą ir uždavinius

 Jürgen Schiewe
Santrauka

 

Straipsnis skirtas teksto lingvistikai, jos objekto aptarimui, remiantis teksto lingvistikos problemas na­grinėjančiais teoriniais darbais. Autorius išsamiai apžvelgia įvairių tyrėjų požiūrį į tekstą, analizuoja teksto sąvokos problemas, teksto požymius, leidžiančius tekstą vadinti komunikacijos vienetu. Pabrė­žiama, kad tekstas dažnai traktuojamas kaip pirminis komunikacijos vienetas, tačiau jis funkcionuoja ir kaip diskurso sudėtinė dalis. Straipsnyje skiriamas dėmesys teksto ir diskurso santykiui. Siūloma lingvistiniuose tyrimuose eiti nuo sakinio prie teksto, po to prie diskurso ir atgal – nuo diskurso prie teksto, prie sakinio ir net prie žodžio, garso bei rašybos ženklo.

Full text in German [PDF]Write a comment: