No Comments »

 

Tyrimas aptaria: negyvas subjektas + aktyvų veiksmą reiškiantis veiksmažodis angliškame lingvistiniame diskurse

Inesa Šeškauskienė
Santrauka

Straipsnyje aptariama modelio negyvas subjektas + aktyvų veiksmą reiškiantis veiksmažodis realiza­cija lingvistiniuose straipsniuose anglų kalba. Nustatomas bendras modelio dažnumas bei dažniausiai pasikartojantys veiksmažodžiai bei subjektai, atskleidžiama jų reikšmė ir funkcijos. Rezultatai lygina­mi su lingvisto Master’io (2001) straipsnyje aprašomais tyrimo, grindžiamo moksliniais straipsniais tiksliųjų mokslų tematika, rezultatais. Abiejų tyrimų metu nustatyta, kad tiriamas modelis vyrauja aiškinamojo tipo kontekstuose.

Kvantitatyvinis aspektas papildomas interpretaciniu, pasitelkiant konceptualiosios metaforos teo­riją. Nustatytos šios dažniausiai pasitaikančios metaforos: tyrimas yra žmogus, tyrimas yra kelionė, tyrimas yra statinys, tyrimas yra ekonominė veikla bei tyrimas yra paslapties atskleidimas. Pirmoji metafora iš dalies sutampa su metonimijomis.

Šio tyrimo rezultatai galėtų pasitarnauti diskurso analizės tyrimams bei dėstant akademinį rašymą negimtakalbiams.

Full text in English [PDF]Write a comment: