No Comments »

 

Lietuvių kalbos dalyvinės sistemos semantikos ir formos ypatumai gretinant su vokiečių kalbos dalyviais

 Irena Marija Norkaitienė
Santrauka

Straipsnyje analizuojama lietuvių kalbos dalyvinės sistemos, kuriai priskiriami aktyvo ir pasyvo da­lyviai, pusdalyvis, padalyvis bei reikiamybės dalyvis, semantikos ir formų įvairovė. Gretinant su vo­kiečių kalbos dalyviais, nustatomi panašumai ir skirtumai. Tyrimas leidžia tvirtinti, kad lietuvių kalbos dalyvinė sistema skiriasi nuo vokiečių kalbos dalyvių savo apimtimi, semantikos ir formų įvairove. Kitas straipsnis bus skirtas lietuvių kalbos dalyvinės sistemos tyrimui funkciniu aspektu, gretinant su vokiečių kalba.

Full text in German [PDF]Write a comment: