No Comments »

 

Vokiečių ir lietuvių kalbos lyginamoji gramatika: apžvalga, koncepcija ir perspektyvos

Klaus Geyer, Vaiva Žeimantienė
Santrauka

 

Straipsnyje nagrinėjami konceptualieji lyginamosios vokiečių ir lietuvių kalbos gramatikos klausimai. Apžvelgiami pagrindiniai gramatikografijos ir lyginamosios kalbotyros darbai, į kuriuos reikia atsižvelgti renkantis teorinį lyginamosios gramatikos pagrindą. Straipsnio pradžioje trumpai aptariamas terminų lyginamasis (vergleichend), istorinis-lyginamasis (historisch-vergleichend), tipologinis (typologisch), kontrastyvinis (kontrastiv) ir gretinamasis (konfrontativ) metodas vartojimas. Keliami klausimai, kaip rašant lyginamąją vokiečių ir lietuvių kalbos gramatiką būtų galima taikyti įvairius lyginamuosius ar tipologinius bei kontrastyvinius aspektus. Toliau straipsnyje pristatoma diskusija, skirta pastaraisiais metais pasirodžiusioms vokiečių kalbos gramatikoms, kuriose vokiečių kalba lyginama su kitomis kalbomis, atkreipiamas dėmesys į šių gramatikų privalumus ir trūkumus. Be to, aptariamos gramatikų naudotojų grupės, gramatikų naudojimo ypatumai. Svarstoma, kokiai naudotojų grupei turėtų būti skirta vokiečių ir lietuvių kalbos lyginamoji gramatika. Straipsnyje taip pat pateikiama trumpa vokiečių ir lietuvių kalbų lyginamųjų darbų apžvalga. Straipsnio pabaigoje pristatoma vokiečių ir lietuvių kalbos lyginamosios gramatikos koncepcija ir brėžiama tolesnių darbų perspektyva.

Full text in German [PDF]Write a comment: