No Comments »

2008 – Volume 58 (3)

Table of contents

Articles
 • Aleksej Burov. Der semantische Vergleich der Vergangenheitstempora des Gegenwartsdeutschen mit dem Mittelhochdeutschen | Šiuolaikinės vokiečių kalbos ir viduriniosios vokiečių aukštaičių kalbos (Mittelhochdeutsch) praeities laikų semantikos lyginimas
  Full text in GermanAbstract in Lithuanian
 • Justina Daunorienė.  Zur Reflexivität der deutschen Verben: Was umfasst der Begriff „reflexiv“? | Veiksmažodžio sangrąža vokiečių kalboje: Ką apima sąvoka „sangrąžinis“?
  Full text in GermanAbstract in Lithuanian
 • Aurelija Griškevičienė. Reminių lietuvių kalbos pagrindinių sakinio dalių perteikimas norvegų kalboje | Norwegian Equivalents to Lithuanian Rhemic Subject and Predicate
  Full text in LithuanianAbstract in English
 • Violeta Jociuvienė. Zur Konzeptualisierung der Abstrakta als stehender Objekte im Litauischen und Deutschen | Abstraktų kaip stovėjimą žyminčių objektų konceptualizacija lietuvių ir vokiečių kalbose
  Full text in GermanAbstract in Lithuanian
 • Daumantas Katinas. Takoskyra tarp gretinamosios leksikologijos ir vertimo mokslo | Trennungslinie zwischen kontrastiver Lexikologie und Übersetzungswissenschaft
  Full text in LithuanianAbstract in German
 • Jurgita Kohrs. Zur Kulturspezifik der Textsorte „Elektronisches Gästebuch“. Deutsche und litauische Theatergästebücher im Vergleich | Kultūriniai teksto žanro „Elektroninė svečių knyga“ aspektai. Gretinamasis Lietuvos ir Vokietijos teatrų svečių knygų tyrimas
  Full text in GermanAbstract in Lithuanian
 • Eglė Kontutytė. Įmonių teisinės formos: vokiškų ir lietuviškų terminų ekvivalentiškumo problemos | Zum Äquivalenzproblem der deutschen und litauischen Termini im Bereich Rechtsformen von Unternehmen
  Full text in LithuanianAbstract in German
 • Danguolė Melnikienė. Dvikalbių žodynų tipologija: skirstymo pagal apimtį kriterijai ir jų pagrįstumas | La typologique des dictionnaires bilingues selon le volume: les criteres de classement et leur motivation
  Full text in Lithuanian Abstract in French
 • Jolanta Šinkūnienė. Autoriaus pozicijos švelninimas: tarpdalykiniai ir tarpkalbiniai raiškos priemonių ypatumai | Hedging in Lithuanian and English research articles: a cross – disciplinary and cross – linguistic study
  Full text in LithuanianAbstract in English