No Comments »

2011 – Volume 63 (3)

Table of contents

Articles
 • Ingrida Balčiūnienė, Viktorija Kazakovskaja. Klausimų forma ir funkcijos lietuvių ir rusų vaikiškojoje kalboje | Forms and functions of interrogatives in Lithuanian and Russian motherese
  Full text in Lithuanian | Abstract in English
 • Jogilė Teresa Ramonaitė. Į Italiją įvaikintų vaikų kalba įtėvių žvilgsniu | Language of the children adopted to Italy in the adoptive parents’ perspective
  Full text in Lithuanian | Abstract in English
 • Meilutė Ramonienė, Guus Extra. Multilingualism in Lithuanian cities: aims and outcomes of a home language survey in Vilnius, Kaunas and Klaipėda | Daugiakalbystė Lietuvos miestuose: namų kalbų apklausos Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje tikslai ir rezultatai
  Full text in English | Abstract in Lithuanian
 • Jolita Urbanavičienė. Adutiškio – Kamojų arealas: kalbinė tapatybė lietuvių ir baltarusių paribyje | Adutiškis – Kamojys habitat: linguistic identity in Lithuanian and Belarusian periphery
  Full text in Lithuanian | Abstract in English