2014 – Volume 66

Table of contents

Articles
 • Ineta Dabašinskienė, Laura Kamandulytė-Merfeldienė. Šalutiniai pažyminio sakiniai: kodėl vaikams sunku juos suprasti? | Relative clauses: why children have difficulties to comprehend them?
  Full text in Lithuanian | Abstract in English
 • Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė, Andrius Utka, Ligita Šarkutė. Seimo posėdžių stenogramų tekstynas autorystės nustatymo bei autoriaus profilio sudarymo tyrimams | Corpus of transcribed parliamentary speeches for authorship attribution and author profiling tasks
  Full text in Lithuanian | Abstract in English
 • Virginija Masiulionytė. Zum Ausdruck der Bewertung in deutschen und litauischen gerichtlichen Entscheidungen | Expression of evaluation in German and Lithuanian court judgments | Vertinimo raiška teismo sprendimuose vokiečių ir lietuvių kalbomis
  Full text in German | Abstract in English | Abstract in Lithuanian
 • Mercedes Querol-Julián, Inmaculada Fortanet-Gómez. Evaluation in discussion sessions of conference presentations: theoretical foundations for a multimodal analysis | Vertinimas konferencijos pranešimo klausimų ir diskusijos dalyje: teoriniai multimodalinės analizės pagrindai
  Full text in English | Abstract in Lithuanian
 • Vita Valiukienė. Prancūzų kalbos konstrukcijų su veiksmažodžiais devoir ‘privalėti’, falloir ‘reikėti’ multifunkcionalumas: prancūzų–lietuvių kalbų tekstynu paremtas tyrimas | Multifunctionality of the verb devoir ‘must’ and falloir ‘need’ based constructions: a contrastive corpus-based study of French and Lithuanian | La multifonctionnalité des constructions françaises avec les verbes devoir et falloir : étude basée sur un corpus français-lituanien
  Full text in Lithuanian | Abstract in English | Abstract in French