No Comments »

 

Probleminių dalykinių klausimų aptarimas vokiečių–lietuvių telefoniniuose verslo pokalbiuose

Rūta Eidukevičienė, Sidona Žvaliauskienė
Santrauka

 

Straipsnyje analizuojamas iki šiol Lietuvoje netyrinėtas objektas – telefoniniai pokalbiai tarp Vokietijos ir Lietuvos verslo atstovų. Visą tyrimo medžiagą sudaro 42 autentiški telefoniniai pokalbiai, kuriuose aptariamos verslo santykiuose kylančios problemos (darbuotojų klaidos, techniniai trikdžiai, neatliktos užduotys ir pan.). Straipsnyje kaip pavyzdys pateikiamas ir detaliai analizuojamas vienas pokalbis tarp nuolatinių verslo partnerių – patronuojančios motininės draudimo įmonės Vokietijoje ir filialo Lietuvoje darbuotojų. Remiantis JAV mokslininkų išpopuliarintos pokalbio analizės (conversation analysis) ir vėliau Vakarų Vokietijoje išplėtotos kalbinės veiklos schemos analizės (Handlungsmusteranalyse) metodais, siekiama rekonstruoti bendrą telefoninio verslo pokalbio struktūrą, pagrindinį dėmesį sutelkiant į atskirose pokalbio fazėse realizuojamus komunikacijos užduočių kompleksus (pokalbio pradžia, problemos įvardijimas, problemos patvirtinimas, pasiteiravimas apie galimus problemos sprendimo būdus, bendro darbinio ir konkrečios problemos konteksto išaiškinimas, savos pozicijos pagrindimas, bendro problemos sprendimo plano aptarimas, pokalbio užbaigimas). Straipsnyje taip pat svarstoma, kaip analizuojamo pokalbio eigą ir struktūrą lemia dalykinis bei tarpkultūrinis komunikacijos pobūdis, diskutuojama, kiek šie aspektai svarbūs patiems pokalbių dalyviams ir jų tarpusavio supratimui. Svarstant problemas neretai kyla įtampa tarp pokalbio dalyvių, tačiau tyrimas atskleidžia, jog verslo santykiuose svarbiausiu išlieka racionalus tikslų siekimas, todėl vengiama tiesiogiai reikšti priekaištus ar kitas emocijas, akcentuoti kultūrinius skirtumus.

Full text in German [PDF]

 Write a comment: