No Comments »

 

Mokomasis frazeologijos žodynas? Kodėl gi ne!

Saulius Lapinskas, Irena Stanulevič
Santrauka

 

Straipsnyje aprašomos trikalbio vokiečių, lietuvių ir lenkų kalbų mokomojo frazeologijos žodyno, skirto moksleiviams ir studentams, sudarymo problemos. Straipsnio tikslas – išanalizuoti, kokiu optimaliausiu būdu galima išspręsti šias problemas: frazeologizmų lematizaciją, jų išdėstymo principus, antraštinių formų pateikimą, deskriptorių, kilmės aiškinimo, vartosenos ir pragmatinių komentarų, nuorodų ir pavyzdžių pateikimo galimybes. Sprendžiant šias problemas nustatyta, kad būtina sudaryti žodyno rašymo etapus, parengti frazeologinį antraštyną, kuris atspindėtų į žodyną įtraukiamus semantinius laukus, ypatingą dėmesį teikiant frazeologizmų denotacinių, konotacinių ir kultūrologinių reikšmių aprašymui. Straipsnyje aptariama žodyno apimtis ir struktūra, žodyno apipavidalinimo galimybės, pateikiamų frazeologizmų tipai, siekimas pateikti bendrinės ir dalykinių kalbų frazeologijos pavyzdžius.

Full text in German [PDF]Write a comment: